Публікації в наукових виданнях та ЗМІ


2021

У Житомирському обласному архіві оцифровують документи // Веб-сайт suspilne.media - 29.03.2021 1

2019

Краєвиди з висотної будівлі житомирського Держархіву. Фоторепортаж // Інтернет-портал новин «Житомир.info» − 24.10.2019 2   Директор Держархіву Житомирської області розказав та показав, як реставрують та оцифровують документи // Інтернет-портал новин «Житомир.info» − 27.09.20 3 Будішевська В.В. Метричні книги – джерело вивчення родоводів // газета «Житомирщина». – 2019. − № 42. – С. 9.

2018

Гаращук Т.С. Архівні свідки страшних таємниць Голодомору 1931−1933 років на Житомирщині // Інформаційний портал «Замкова Гора» − 13.11.2018 4   Новий директор Державного архіву Житомирської області хоче зробити з нього популярне та сучасне місце // Інтернет-портал новин «Житомир.info» − 13.06.2018 5

2017

Лук'янчук Г. На високій скелі заснував замок // газета «Житомирщина». – 2017. − № 57. – С. 9. Будішевська В.В. Вадим Модзалевський – видатний архівіст України // газета «Житомирщина» – 2017. − № 82. – С. 10. 6 Будішевська В. Семен Данилович Пількевич, науковець та організатор // газета «Житомирщина» – 2017. − № 85. – С. 8. 7

2015

Гаращук Т.С. Становлення та діяльність Волинського дворянського депутатського зібрання: діловодний аспект (кінець ХVIII – поч. ХХ ст.) // Збірник наукових праць «Студії з архівної справи та документознавства» . – 2015. – Том. 22−23. – С. 59−67. 8 Гаращук Т.С. Інформація про перший короткостроковий авторський семінар, проведений у Києві в рамках міжнародного співорібництва 9

2014

Будішевська В.В. Хранителька історії // газета «Житомирщина» – 2014. − № 69. – С. 12. 10 Гаращук Т.С. Джерела з історії дворянських депутатських зібрань України (кінець ХVIII – поч. ХХ ст.) // Науково-практичний журнал «Архіви України» .– 2014. – Вип. 3. – С. 112−120.

2011

Гаращук Т.С. Термінологія документів дворянських депутатських зібрань. // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т культури і мистецтв. За зат. ред. В.В. Безбрадко.−К.:Четверта Хвиля, 2011.−Вип. 5.−С. 218−222. 11   Гаращук Т. Організація роботи з документами у дворянських депутатських зібраннях в Україні (кінець XVIII – початок XX ст.) // Збірник наукових праць «Студії з архівної справи та документознавства» . – 2011. – Том. 19. – Книга 2. – С. 38−46. 12

2009

Гаращук Т. Діловодні документи Волинського дворянського депутатського зібрання: видовий зміст, склад, оформлення ( перша пол. ХІХ ст.) /Т. Гаращук // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвід. зб. наук. пр. / УДІАСД. – К., – 2009. – Вип. 10. – С. 116–129. 13
Links:
 1. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsuspi lne.media%2F117757-u-zitomirskomu-oblasnomu-arhivi -ocifrovuut-dokumenti-za-dopomogou-bezkontaktnih-s kaneriv%2F&h=AT2RX_wWOe2f-WOqbL7fZEU7F6I9IXceu PF2YIyZmx55WRsI6_7z5NMMl2wz2m41dxqr_aCf24ODFVvSGKD JeXs61qyyMOcQTpkVv69ijx-ye0MiyF_ZEHn-3P7uG5yG8gqvm hzCHhKcJ-c93VKo&__tn__=H-R&c[0]=AT2OPWPiBl bT_KarIZXrk7UCHuXcyKnAPhkaf94Mc97IPzIzmEfHQ10godZj rH_YLhX6kLK0zrEK4pglBSyH4noTcB6JsL7HHzMNgnUhGfoR1P FvTZ1tT3qFWOwPHX6Q7u06KLL-FyGbCQMFI5dowWNSd94ld97h SFhOIrI0yXiXI_UmU3JiykeLg1MAijysRabKTT1qxLNnnP9v4T OGTWXmA6X-ZQ-_yZ_UP44xCw
 2. https://www.zhitomir.info/news_187785.html
 3. https://www.zhitomir.info/news_187188.html
 4. https://zamkova.info/topnews/26113-arhivni-svidky- strashnyh-taiemnyc-golodomoru-19321933-rokiv-na-zh ytomyrschyni.html
 5. https://www.zhitomir.info/news_175447.html
 6. https://drive.google.com/file/d/1y1bps-SmFnNJB5dr6 KuU4j0bm6fO3JbX/view?usp=sharing
 7. https://drive.google.com/file/d/1ksLJq4mqWdp95Bvmi OvQjymZK059V8cG/view?usp=sharing
 8. https://drive.google.com/file/d/1Y3v3WRIWwxoncd5PF UqE59UV7kGyEewi/view?usp=sharing
 9. https://drive.google.com/file/d/1vUjKr-hyGMuK6BI13 Ural_g0Cze-wcik/view?usp=sharing
 10. https://drive.google.com/file/d/1qd3684Dg7eZeTthqq 6KJgftz1U-V8Dsn/view?usp=sharing
 11. https://drive.google.com/file/d/10A6aPxmmxOxIOpsbC PgHnT1HTz05OJ_9/view?usp=sharing
 12. https://drive.google.com/file/d/1nK5YPEbHApLvvKqao o78m5LsUS4h5h9Y/view?usp=sharing
 13. https://drive.google.com/file/d/1ZomrLCm7gAX1NU088 uUMSs990Ows2R0O/view?usp=sharing
Post date: 2021-10-18 13:53:08
Post date GMT: 2021-10-18 11:53:08


Export date: Sat Dec 4 13:17:26 2021 / +0000 GMT
This page was exported from Державний архів Житомирської області [ http://archive.zt.gov.ua ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com