This page was exported from Державний архів Житомирської області [ http://archive.zt.gov.ua ]
Export date: Fri Dec 3 20:47:37 2021 / +0000 GMT

Приклад печатка                        П О С Т А Н О В А

від 30 листопада 2011 р. N 1242

Київ

Про затвердження Типової інструкції

з діловодства у центральних органах виконавчої влади,

Раді міністрів Автономної Республіки Крим,

місцевих органах виконавчої влади

          { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 75 ( 75-2013-п ) від 04.02.2013 }   Відбиток печатки

     73. На документах,  що засвідчують права громадян і юридичних осіб, на яких фіксується факт витрати коштів і проведення операцій з  матеріальними  цінностями,  підпис  посадової  (відповідальної) особи скріплюється гербовою печаткою установи.

Перелік інших   документів,   підписи   на   яких   необхідно скріплювати гербовою печаткою,  визначається установою на підставі нормативно-правових  актів  та  примірного  переліку   документів, підписи  на  яких  скріплюються  гербовою печаткою (додаток 7),  в інструкції установи.      74. Відбиток печатки, на якій зазначено найменування установи або  її структурного підрозділу (без зображення герба),  ставиться також на копіях документів, що надсилаються в інші установи, та на розмножених примірниках розпорядчих документів у разі розсилання.      Відбиток печатки  ставиться  таким  чином,  щоб він охоплював останні кілька літер  найменування  посади  особи,  яка  підписала документ,  але не підпис посадової особи, або на окремо виділеному для цього місці з відміткою "МП".      75. Наказом (розпорядженням) керівника установи  визначається порядок використання, місце зберігання гербової печатки і посадова особа,  відповідальна за її  зберігання,  а  також  перелік  осіб, підписи яких скріплюються гербовою печаткою.             Відмітка про засвідчення копій документів      76. Установа може засвідчувати копії лише тих документів,  що створюються в ній,  а також  у  випадках,  передбачених  в  абзаці другому  цього пункту.  Копія документа виготовляється і видається тільки  з  дозволу  керівника  установи,  його   заступників   або керівника структурного підрозділу.      У разі підготовки документів для надання судовим органам, під час вирішення питань щодо прийняття громадян на роботу,  навчання, засвідчення їх трудових, житлових та інших прав у взаємовідносинах з установою, а також під час формування особових справ працівників установа   може   виготовляти  копії  документів,  виданих  іншими установами (копії дипломів, свідоцтв про одержання освіти тощо).      Відмітка "Копія" проставляється на лицьовому боці у верхньому правому кутку першого аркуша документа.      77. Напис  про  засвідчення  документа  складається  із  слів "Згідно з оригіналом",  найменування  посади,  особистого  підпису особи,  яка  засвідчує  копію,  її  ініціалів  (ініціалу імені) та прізвища,  дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту документа "Підпис", наприклад: Згідно з оригіналом

Провідний спеціаліст     відділу організації діловодства підпис ініціали (ініціал     імені), прізвище      Дата

Напис про   засвідчення   копії   скріплюється   печаткою  із зазначенням  на  ній  найменування   відповідної   установи   (без зображення  герба)  або  печаткою  структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) установи.      78. На копіях вихідних документів,  що залишаються у  справах установи   (відпусках),   текст   бланків   не   відтворюється,  а зазначається лише дата підписання документа та його  реєстраційний індекс,  посада особи,  яка засвідчила копію, її особистий підпис, дата  засвідчення  та   відбиток   печатки   служби   діловодства, наприклад:     Дата, індекс____________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор                                ініціали (ініціал імені),

прізвище

Згідно з оригіналом Провідний спеціаліст відділу   підпис   ініціали (ініціал імені),

організації діловодства                 прізвище

відбиток печатки служби діловодства

Дата

На копіях  вихідних  документів,  що  залишаються  у  справах установи  (відпусках),  повинні бути візи посадових осіб,  з якими вони погоджені, та візи виконавців.      Копія документа повинна відповідати оригіналу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Державна уніфікована система документації

УНІФІКОВАНА СИСТЕМА

ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Вимоги до оформлювання документів

ДСТУ 4163-2003

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2003

 

 

 


Post date: 2016-08-09 16:35:04
Post date GMT: 2016-08-09 13:35:04
Post modified date: 2016-08-09 16:35:04
Post modified date GMT: 2016-08-09 13:35:04

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com