Перелік запитів, які виконуються ДАЖО

Перелік запитів, які виконуються Державним архівом Житомирської області

1. Реєстрація актів громадянського стану;

2. Трудовий стаж та заробітну плату;

3. Нагороди, присвоєння почесних звань;

4. Підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно:

 • виділення земельних ділянок під будівництво об’єктів господарства, установ, закладів, житлових будинків, допоміжних приміщень, гаражів;
 • надання дозволу на реконструкцію, перебудову існуючих споруд;
 • закріплення прибудинкової території за будинковолодіннями;
 • введення в екплуатацію будівель та господарчих споруд;
 • виділення житла;
 • продаж домоволодінь;
 • виготовлення копій ситуаційних і будівельних планів;
 • виготовлення копій відповідних рішень виконкомів;

5. Підтвердження родинних зв’язків з метою отримання спадщини;

6. Перебування в у концтаборах, гетто, інших місцях примусового утримання, примусове вивезення до Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи у період Другої світової війни;

7. Репресії, депортаціцї, розкуркулення, позбавлення волі та виборчих прав (у тому числі конфіскацію майна) і наступну реабілітацію;

8. Генеалогічні;

9. Біографічні (персональні запити щодо життя та діяльності, уточнення окремих фактів біографії).

Запит фізичної особи може стосуватись самого заявника, осіб, що перебувають на його утриманні або під опікою, його померлої дружини (чоловіка) або близьких родичів.

Строк виконання запиту не може перевищувати 30 днів з моменту його реєстрації. З дозволу керівника архіву з огляду на загальну кількість таких запитів строк виконання може бути продовжено.

Соціально-правові запити

Виконання запитів, спрямованих на соціальний захист та забезпечення прав громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства як на території України, так і за її межами, а також задоволення інтересів населення, пов’язаних із доступом до ретроспективної документної інформації, займають провідне місце в роботі держархіву області.

На першому плані стоїть, безумовно, виконання запитів щодо репресованих, реабілітованих та депортованих громадян, які постраждали від репресій 30-х-50-х років; щодо підтвердження статусу ветеранів війни, учасників бойових дій, в’язнів гетто, концтаборів, тюрем, примусових працівників, вивезених до Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи під час Другої Світової війни. Довідки, надані державним архівом, є основною підставою для визнання прав громадян на компенсаційні виплати та отримання передбачених законодавством пільг. Причому значення мають як позитивні довідки, що однозначно підтверджують факти переслідування громадян з боку тоталітарних режимів, так і негативні, що засвідчують відсутність у державному архіві документів про певну особу, і надають їй можливість підтвердити факти переслідувань іншим шляхом (заявами свідків, судовими рішеннями).

До категорії соціально-правових відносяться також запити щодо підтвердження чи встановлення дати народження, одруження чи розлучення, стажу роботи та нарахування заробітної плати. Видані за ними архівні довідки мають суттєве значення для нарахування пенсій, працевлаштування громадян в Україні та поза її межами.

Останнім часом у зв’язку з розширенням майнових прав з питань приватизації земельних ділянок, оформлення у спадок земельних паїв, кількість таких запитів значно збільшилась.

Генеалогічні запити

Генеалогічні запити громадян України та іноземних громадян, що мають на меті пошук інформації про предків, встановлення родоводу, стають дедалі важливішим напрямом діяльності державних архівів України.

Генеалогічний  запит має на меті встановлення роду та родинного зв’язку в містити інформацію про двох або більше осіб, пов’язаних таким зв’язком.

Державний архів Житомирської області проводить генеалогічні дослідження на платній основі. Вартість виконання запиту залежить від його складності і, відповідно бюджету робочого часу, витраченого на пошуки, та визначається чинними цінами на зазначені послуги. Оплата може здійснюватися банківським (поштовим) переказом на рахунок державного архіву. Плата за виконання запиту включає вартість як власне довідки, так і пошукових робіт.

При зверненні до Державного архіву Житомирської області заявник має надати таку інформацію:

 • назва села, міста, містечка, де проживали предки;
 • прізвище предка (для жінки – дівоче прізвище);
 • дати народження, шлюбу, смерті;
 • віросповідання;
 • ім’я заявника, поштова (за наявності й електронна) адреса, номери телефону, факсу.

Швидкість та результативність пошуку залежать від повноти й точності вказаних заявником вихідних даних.

У читальній залі держархіву області створено усі умови для проведення генеалогічних досліджень самостійно.

   

[supsystic-social-sharing id="1"]