Записи реєстрації шлюбів (із Волинських загальногубернських книг) за 1922−1923 рр.