В держархіві області відбулось засідання Науково-методичної ради.

         10 червня 2019 року на засіданні розглянуто та обговорено стан підготовки до видання другого тому  Путівника «Державний архів Житомирської області».

        На допомогу працівникам діловодних та архівних служб держархівом області розроблено та схвалено науково-методичною радою Пам’ятку про організацію роботи експертної комісії установи, підприємства та організації, яка буде розміщена на сайті держархіву області у рубриці «Нормативно-правова база», розділі «Методичні рекомендації, схвалені Науково-методичною радою архіву».