Відбулося чергове засідання експертно-перевірної комісії держархіву області

        31 травня 2019 року на засіданні ЕПК розглянуто 246 документів, поданих юридичними особами усіх форм власності, що є джерелами комплектування держархіву області та місцевих державних архівних установ області, з яких 19 номенклатур справ, 92 описи справ постійного зберігання, 39 описів справ з кадрових питань (особового складу), 82 описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання – нотаріально засвідчені заповіти, 12 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, 1 положення про експертну комісію та 1 положення про архівний підрозділ (архів).

        За висновками експертів подані документи схвалено та погоджено. Повернуто на доопрацювання 3 документи.