Студенти Житомирського державного університету імені Івана Франка на базі держархіву області навчаються архівній справі

        У рамках угоди про співпрацю між Державним архівом Житомирської області та Житомирським державним університетом імені Івана Франка, 44 студента історичного факультету денної форми навчання з 27 травня проходять практику та навчаються  архівній справі на базі архіву.

         Молодь матиме змогу отримати додаткові практичні знання щодо державної політики у сфері архівної справи та діловодства, а також основних термінів архівної справи, формування, зберігання та використання Національного архівного фонду, експертизи цінності документів та ознайомитись з архівними документами дорадянського періоду (до 1917 року), радянської доби та періоду незалежності України.