31 січня 2019 року відбулося чергове засідання експертно-перевірної комісії держархіву області

епк

На засіданні розглянуто 255 документів, поданих юридичними особами усіх форм власності, що є джерелами комплектування держархіву області та місцевих державних архівних установ області.

Із поданих документів, які експерти розглянули відповідно до нормативно-правових актів: 32 номенклатури справ, 59 описів справ постійного зберігання, 85 описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання -нотаріальні засвідчені заповіти, 26 описів справ з кадрових питань (особового складу), 48 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, 1 положення про архівний підрозділ (архів), 1 положення про експертну комісію (ЕК), 1 інструкція з діловодства. Повернуто на доопрацювання 2 документи.