28 вересня 2018 року відбулося чергове засідання експертно-перевірної комісії держархіву області

На засіданні розглянуто 190 документів, поданих юридичними особами усіх форм власності, що є джерелами комплектування держархіву області та місцевих державних архівних установ області.

Із поданих документів, які експерти розглянули відповідно до нормативно-правових актів: 14 номенклатур справ, 79 описів справ постійного зберігання на управлінську документацію, 29 описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, 39 описів справ з кадрових питань (особового складу), 23 акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, 2 інструкції з діловодства, 3 положення про експертну комісію, та 1 положення про архівний підрозділ (архів). Повернуто на доопрацювання 4– документи.

IMG_20180928_152958 IMG_20180928_153006