Відновити історичний документ – зберегти для нащадків

Наше майбутнє починається з історії. Багато документів було втрачено в тяжкі часи, та деякі архіви збережені в належному стані і мають велику цінність для нашої країни. Державний архів Житомирської області – це особлива історична «сторінка», що зберігає важливі документи Житомирської, Хмельницької, Волинської, Київської, Рівненської, Вінницької областей. Створення історико-археографічного кабінету відбулося у 1930 році. Але сам шлях збирання пам’яток старовини розпочався ще з 1893 року.

Найцікавіші факти про існування одного з найбільших архівів

Сховище формувалось роками зусиллями відомих діячів й українського народу. Вони намагалися безперервно поповнювати фонди рукописами, стародруком та іншими документами. Протягом всього часу створювалась й історія становлення архіву. Які ж найцікавіші факти були занотовані? Зазначимо найголовніші:

– в архіві нараховується 1 млн. 470 тис.362 документи, дані узято станом на 1 січня 2018 року;

– зберігаються дуже давні документи, дореволюційного періоду, у кількості 375 тис. 294 одиниць;

– першим директором Волинського губернського архівного управління (ГУБАРХ) став відомий краєзнавець Орест Фотинський;

– під час Другої Світової Війни було повністю втрачено приблизно 358 тис. справ.

 Етапи реставрації архіву

На сьогоднішній день всі документи мають різний фізичний стан. Деякі з них вже змінені часом і потребують реставрації. Відновлення паперів супроводжується певними етапами. Розглянемо найголовніші з них:

 1. Відповідальна особа переглядає документи і визначає рівень фізичного стану аркушів.
 2. Номера документів, що потребують відновлення, оформлюють, згідно встановлених вимог.
 3. Справи передаються у сектор наповнення фонду користування. Спеціалісти здійснюють оцифровування в повному обсязі.
 4. Створюється план реставрації і повний хід проведення робіт.

Основний процес – етап відновлення – займає багато часу і потребує немало зусиль. Справи розбирають поаркушно, розгладжують, очищують, їх основи дублюють. Одним із найважливіших моментів є приведення документу до первинного формату, в тому числі й доповнення відсутніх фрагментів. Далі всі елементи просушуються, підшиваються й перевіряється правильність проведених робіт.

Збереження історії – цікава, творча і кропітка праця. Надбання нашої країни повинні бути в належному місці і стані. Державний архів Житомирської області – один із найбільших українських давньосховищ. Тому дуже важливо грамотно організувати оптимальні умови для довготривалого збереження історичних документів.

Все розпочинається в архівосховищі. Зберігач фондів визначає фізичний стан справи та необхідність проведення відновлювальних робіт.

Наступний  крок – нумерація аркушів та  оформлення аркуша – засвідчувача справи .

Після цього справа передається до сектору наповнення фонду користування, працівники якого на відповідному обладнанні, в повному обсязі, здійснюють поаркушне оцифровування .

При надходженні до лабораторії мікрофільмування і реставрації документів починається сам процес реставрації.

Процес реставрації складається з таких видів робіт:

 • Розшивання, розбирання справи на окремі аркуші (блоки). За необхідності розцементування, роз’єднання та розгладжування аркушів
 • Очищення, знепилювання.
 • Зміцнення основи без доповнень та дублювань.
 • Відновлення первісного формату. Дублювання основи.
 • Доповнення втрачених фрагментів, ремонт механічних пошкоджень

 • Осушування , пресування , підрізування , підбирання. Поаркушна  перевірка.

 • Приклеювання корінців, виклеювання зошитів

 • Підшивання. Брошурування

 • Оправлення

 • Перевіряння якості виконаних робіт