Державний архів Житомирської області продовжує оцифровувати описи фондів документів до 1917 року

З метою покращення роботи користувачів з обліковими документами в рубриці «Описи» розміщені цифрові копії описів таких фондів:

Ф 1 оп.8; Ф 25 оп.1,3,4,5,6; Ф 26 оп.1,1дод.,2,3,4,10,11,14,16,17;

Ф 27 оп.1,1дод.; Ф 28 оп.1;Ф 29 оп.1; Ф 30 оп.1,1дод.; Ф 31 оп.1;

Ф 32 оп.1; Ф 33 оп.1; Ф 34 оп.1; Ф 35 оп.1;Ф 36 оп.1; Ф 49 оп.1;

Ф 53 оп.1; Ф 57 оп.1; Ф 58 оп.1; Ф 60 оп.1,1дод.; Ф 61 оп.1;

Ф 62 оп.1,1дод.,2,2дод.,3; Ф 63 оп.1; Ф 64 оп.1,1дод.; Ф 65 оп.1,1дод.;

Ф 66 оп.1;Ф 67 оп.1,1дод.,2,2дод, 4,5,6,7,8; Ф 69 оп.1,1дод.; Ф 70 оп.1,2,3;

Ф 71 оп.1; Ф 72 оп.1; Ф 74 оп.1; Ф 75 оп.1; Ф 76 оп.1; Ф 77 оп.1;

Ф 79 оп.1,Ф 80 оп.1.Ф 84 оп.1; Ф 85 оп.1; Ф 90 оп.1,2; Ф 91 оп.1;

Ф 92 оп.1; Ф 93 оп.1; Ф 94 оп.1; Ф 100 оп.1; Ф 102 оп.1; Ф 103 оп.1;

Ф 106 оп.1; Ф 107 оп.1; Ф 108 оп.1,1дод.; Ф 109 оп.1; Ф 112 оп.1;

Ф 113 оп.1; Ф 115 оп.1,1дод.,2дод., 3,3дод., 4,4дод.; Ф 117 оп.1;

Ф118оп.1дод.,2,2дод.,3,3дод.,4,4дод.,5,5дод.,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18, 19.