31 серпня 2018 року відбулося чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Житомирської області

31 серпня 2018 року відбулося чергове засідання експертно-перевірної комісії держархіву області, на якому розглянуто 273 документи юридичних осіб, що належать до зони комплектування державних архівних установ області. Схвалено 93 описи справ постійного зберігання. Погоджено: 22 описи з кадрових питань (особового складу), 124 описи справ тривалого  (понад 10 років) зберігання (нотаріальні дії), 12 номенклатур справ, 1 інструкцію з діловодства, 19 актів про вилучення для знищення документів, які не належать до Національного архівного фонду.