27 червня 2018 року відбулось засідання експертно-перевірної комісії держархіву області

На засіданні розглянуто 206 документів, поданих юридичними особами усіх форм власності, що є джерелами комплектування держархіву області та місцевих державних архівних установ області. Із поданих документів, які експерти розглянули у відповідність до нормативно-правових актів: 10 номенклатур справ, 54 описи справ постійного зберігання на управлінську документацію,  52 описи справ тривалого зберігання, 37 з кадрових питань (особового складу),  47 актів про вилучення для знищення документів, які не належать до Національного архівного фонду, 3 положення про архів та 3 положення про експертну комісію. Повернуто на доопрацювання 10 документів.