26 червня 2018 року відбулося чергове засідання колегії Державного архіву Житомирської області

26 червня 2018 року відбулося чергове засідання колегії Державного архіву Житомирської області,  на якому розглянуто стан роботи з розсекречування архівних документів та дотримання вимог режиму секретності в держархіві області.

Заслухано питання про дотримання охоронного режиму будівель та приміщень державних архівів області.

На засіданні колегії обговорено діяльність науково-методичної ради Державного архіву Житомирської області у 2016-2017 роках  і роботу лабораторії  мікрофільмування і реставрації документів за 2017 рік та 5 місяців 2018 року.

В порядку контролю поінформовано  щодо виданих держархівом області наказів з основної діяльності у ІІ-ому кварталі поточного року.

Прийняті відповідні рішення.