27 лютого 2018 року відбулося засідання Науково-методичної ради держархіву області

27 лютого 2018 року відбулося засідання Науково-методичної ради держархіву області, на якому розглянуті планові питання. Погоджено тематичний план виставки документів «До 100-річчя перебування в Житомирі Центральної Ради Української Народної Республіки». Цифрові копії архівних документів розміщено на веб-сайті архіву в рубриці  «Документальні виставки».

Члени НМР держархіву погодили електронну версію книги  –  збірника архівних документів «Голодомор 1932-1933 років на Житомирщині».  Визначений пакет документів буде направлено на розгляд Науково-видавничій раді Укрдержархіву для отримання рекомендацій до друку.