До відома юридичних та фізичних осіб, користувачів документами НАФ

Державний архів Житомирської області інформує, що з метою встановлення фактичної наявності справ відповідно до облікових документів, оголошено перевіряння наявності справ фонду Р-5069 «Відділ реєстрації актів громадянського стану Управління юстиції в Житомирській області» за 1919-1941 роки.

Завершити роботи з перевіряння наявності фонду Р-5069 планується 15 березня 2018 року.

Відповідно до другої частини п.п.4.11, п.4, розділ V Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5. зареєстрованими в Мін’юсті України 10.04.2013 за № 584/23116 «під час проведення перевіряння наявності документи з архівосховища не видають».

 

Сподіваємось на розуміння