31 січня 2018 року відбулося засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Житомирської області

31 січня 2018 року відбулося засідання експертно-перевірної комісії держархіву області, на якому розглянуто 382 документа юридичних осіб, що належать до зони комплектування державних архівних установ області. Схвалено 205 описів справ постійного зберігання. Погоджено: 78 номенклатур справ, 55 описів з кадрових питань (особового складу), 2 інструкції з діловодства, 1 положення про експертну комісію, 2 положення про архів,  39 актів про вилучення для знищення документів, які не належать до Національного архівного фонду.