Засідання колегії Державного архіву Житомирської області

26 червня 2017 року відбулося чергове засідання колегії Державного архіву Житомирської області. Розглянуто два планових питання: про стан роботи з розсекречування архівних документів і дотримання вимог режиму секретності в держархіві області та  про стан інформаційного наповнення сторінок та рубрик веб-сайту  держархіву області.

При обговоренні першого питання щодо проведеної держархівом області роботи із розсекречування архівних документів і дотримання вимог режиму секретності, зазначено, що станом на 26.06.2017 року на зберіганні в архіві перебуває 1 тис.159 секретних справ, що становить 0,08% до загальної кількості одиниць зберігання. Даний вид роботи продовжується.

Під час обговорення питання про стан інформаційного наповнення сторінок та рубрик веб-сайту  зазначено, що робота з оновлення рубрик та розділів веб-сайту ведеться відповідно наказу держархіву області від 22.09.2016 № 43 «Про затвердження нової редакції Регламенту функціонування офіційного веб-сайту держархіву області, його реорганізацію та супровід». Зазначеним наказом на веб-сайті розміщено 21 тематична рубрика, 28 розділів, загальний об’єм розміщеної на сайті інформації становить 136 Мб.

На засіданні колегії заслухано інформацію щодо виданих держархівом області наказів з основної діяльності у ІІ-ому кварталі поточного року та здійснення контролю за раніше виданими наказами. Порушень  термінів їх виконання не зафіксовано.

Прийняті відповідні рішення.