До відома загальноосвітніх навчальних закладів

Експертно-перевірною комісією держархіву області (протокол № 2       від 30.01.2017 року) погоджена Примірна номенклатура справ загальньоосвітнього навчального закладу, що не утворює документів Національного архівного фонду.

04 травня 2017 року на засіданні науково-методичної ради держархіву схвалені «Методичні рекомендації щодо застосування номенклатури справ загальноосвітнього навчального закладу».

Примірна номенклатура справ та методичні рекомендації  щодо її застосування будуть розміщені на веб-сайті архіву в рубриці «Нормативно-правова база».