28 лютого 2017 року відбулося чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Житомирської області

28  лютого 2017 року відбулося чергове засідання експертно-перевірної комісії держархіву області, на якому розглянуто 110 документів юридичних осіб, що належать до зони комплектування державних архівних установ області. Схвалено 46 описів справ постійного зберігання. Погоджено: 12 номенклатур справ, 34 описи з кадрових питань (особового складу), 2  інструкції з діловодства, 17 актів про вилучення для знищення документів, які не належать до Національного архівного фонду.