31 січня 2017 року відбулося чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Житомирської області

31 січня 2017 року відбулося засідання чергове експертно-перевірної комісії держархіву області, на якому розглянуто 172 документи юридичних осіб, що належать до зони комплектування державних архівних установ області. Схвалено 66 описів справ постійного зберігання. Погоджено: 32 номенклатури справ, 47 описів з кадрових питань (особового складу), 1 інструкцію з діловодства, 1 положення про архів, 1 положення про експертну комісію, 24 акти про вилучення для знищення документів, які не належать до Національного архівного фонду.