This page was exported from Державний архів Житомирської області [ http://archive.zt.gov.ua ]
Export date: Mon Apr 19 2:56:45 2021 / +0000 GMT

Діловодні документи Волинського дворянського депутатського зібрання: видовий зміст, склад, оформлення (перша пол. ХІХ ст.)У цій статті розглянуто організацію діловодства, основні види діловодних документів, які формувалися у процесі діяльності Волинського дворянського депутатського зібрання у першій половині ХІХ ст. Розкрито їх зміст, склад і оформлення, зазначено, що основними з них були протоколи та журнали засідань, оформлення яких щорічно змінювалось і набуло установленої форми тільки в 40-х роках ХІХ ст. Ключові слова: Волинське дворянське депутатське зібрання, організація діловодства, діловодні документи, протоколи, журнали засідань. В этой статье рассмотрено организацию делопроизводства, основные виды делопроизводственных документов, которые создавались в деятельности Волынского дворянского депутатского собрания в первой половине ХІХ века. Раскрыто их содержание, состав и оформление, указано, что основными из них были протоколы и журналы заседаний, оформление которых ежегодно менялось и приобрело стабильную форму только в 40-х годах ХІХ века. Ключевые слова: Волынское дворянское депутатское собрание, организация делопроизводства, делопроизводственные документы, протоколы, журналы заседаний. The author of article provides a detailed investigation of proceeding documentation arrangement, in particular, main types of proceeding documents, whish were formed in the process of  Volynsk Noble Deputies Assembly activity in the first half of  ХІХ century. Key Words: Volynsk Noble Deputies Assembly, records keeping,  proceeding documents, minutes, minute-books. Скачати статтю

 

 


Post date: 2016-09-01 14:30:17
Post date GMT: 2016-09-01 11:30:17
Post modified date: 2020-02-05 18:21:25
Post modified date GMT: 2020-02-05 15:21:25

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com