Гаращук Т.С. Нормативно-правові основи організації діловодних процесів дворянських депутатських зібрань на території України (кінець ХУІІІ – початок ХХ ст.)


Гаращук Т.С.  Нормативно-правові основи організації діловодних процесів дворянських депутатських зібрань на території України (кінець ХУІІІ – початок ХХ ст.) // Пам'ятки: археографічний щорічник / Держкомархів, УНДІАСД; ред. С.Т. Кулешов.- К., 2010.-Т.Н. - с.155-168 Гаращук Т.С. Встановлено, що для забезпечення чіткої організації роботи з документами дворянські депутатські зібрання у своїй роботі керувалися не тільки загальноімперськими нормативними актами, а й нормативно-правовими актами комітетів та комісій, які створювались та діяли у межах території України. Безпосередньо, ревізійні комісії, призначенням яких було перевірка функціонування депутатських зібрань, їхнього діловодства. Ключові слова: дворянські депутатські зібрання, нормативно-правова база, іменний указ, сенатський указ, ревізійна комісія, ревізія діловодства. Гаращук Т.С. Определено, что для обеспечения чёткой организации работы с документами дворянские депутатские собрания в своей работе руководствовались не только имперскими нормативными актами, но и нормативно-правовыми актами комитетов и комиссий, которые создавались и действовали в пределах территории Украины. Непосредственно, ревизионные комиссии, назначением которых была проверка функционирования депутатских собраний, ревизия их делопроизводства. Ключевые слова: дворянские депутатские собрания, нормативно-правовая база, именной указ, указ Сената, ревизионная комиссия, ревизия делопроизводства. Garashchuk T. The Normative Base of Documentation Maintenance of Noble Deputies Assembly in Ukraine (the second half of the 18th century – the first half of the 20th century) In order to provide an accurate documentation maintenance, the Noble Deputies Assembly followed not only the general  imperial normative acts but also the normative legal acts of the committees and commissions that were established and functioned in Ukraine. In particular the Audit Committees that had to check up the functioning of Noble Deputies Assembly and their documentation maintenance. Key words: Volyn Noble Deputies Assembly, Kyiv Noble Deputies Assembly, Normative Base, Royal Decree, Senate Decree, Audit Committee, documentation maintenance audit. переглянути статтю 1
Links:
  1. https://drive.google.com/file/d/1h6mTECR4AGe5Cqz_4 OytZxdJhkrSJbzA/view?usp=sharing
Post date: 2016-09-01 14:32:25
Post date GMT: 2016-09-01 11:32:25


Export date: Thu Jul 9 22:58:33 2020 / +0000 GMT
This page was exported from Державний архів Житомирської області [ http://archive.zt.gov.ua ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com