“Про проведення фізико-хімічного та технічного стану архівних документів”

12 травня 2015 року держархівом області видано наказ “Про проведення фізико-хімічного та технічного стану архівних документів” № 5-ад, яким тимчасово обмежується видавання із сховищ архівних справ, утворених до 1917 року. Зазначений наказ розміщено в рубриці “Для ознайомлення громадськості”.