Чергове засідання експертно-перевірної комісії

31 травня 2012 року у приміщення Державного архіву Житомирської області відбулось чергове засідання експертно-перевірної комісії. 37 підприємств, установ і організацій подали 287 документів для розгляду на засіданні комісії.

За висновками начальників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад та висновками експертів-членів комісії погоджено 5 інструкцій з діловодства, 69 номенклатур справ, 57 описів справ з особового складу, 56 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного-архівного фонду. 7 документів повернуто на доопрацювання, як таких, що не відповідають вимогам чинного законодавства.

На засідання комісії схвалено 81 опис прав постійного зберігання та 16 описів справ на погосподарські книги.