This page was exported from Державний архів Житомирської області [ http://archive.zt.gov.ua ]
Export date: Fri Apr 16 17:22:40 2021 / +0000 GMT

План роботи колегії Державного архіву Житомирської області на 2016 рікЗавантажити документ

http://www.archive.zt.ua/files/oznayomlenya/kolegia2016.doc

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. директора Державного

архіву Житомирської області

___________Л.В.Мироненко

«11» грудня 2015 року

ПЛАН-ЗВІТ

роботи колегії Державного архіву

Житомирської області на 2016 рік

№ п/п

Питання,

які виносяться на розгляд колегії Дата проведення

колегії Відповідальні за підготовку питання Відмітка про

виконан-ня

1. Підсумки роботи архівних установ області за 2015 рік та пріоритети на 2016 рік січень Керівництво архіву, керівники структурних підрозділів

2.

3.

4. Про стан роботи із запитами громадян та організацію особистого прийому в держархіві області у 2015 році

Про роботу експертно-перевірної комісії Державного архіву Житомирської області у 2015 році

Про роботу відділу зберігання, обліку та довідкового апарату лютий Начальник від-ділу викорис-тання інформа-ції документів

Голова експертно-перевірної комісії

Начальник відділу зберіган-ня, обліку та довідкового апарату

5.

6. Про результати комплексної перевірки архівного сектору Романівської райдержадміністрації

Про результати комплексної перевірки Трудового архіву Романівського району березень Начальники відділів

Начальники відділів

7.

8.

9. Про результати комплексної перевірки архівного сектору Брусилівської райдержадміністрації

Про результати комплексної перевірки Трудового архіву Брусилівського району

Про стан забезпечення охорони праці в держархіві області квітень Начальники відділів

Начальники відділів

Заступник директора – головний зберігач фондів

10.

11.

12. Про результати комплексної перевірки архівного відділу Ружинської райдержадміністрації

Про роботу відділу забезпечення фізичної збереженості документів

Про підготовку архіву до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років

травень Начальники відділів

Завідувачка відділу забез-печення фізичної збереженості документів

Завідувач відділу матеріально-тех-

нічного поста-чання та обслу-

говування при-міщень

13.

14. Про стан роботи з розсекречування архівних документів та дотримання вимог режиму секретності в держархіві області

Про роботу відділу формування НАФ та діловодства червень Начальник відділу кадрової, режимно-секрет-ної роботи, діло-водного забез-печення та інформаційних технологій

Начальник відділу форму-вання НАФ та діловодства

15.

16.

17.

18. Про стан роботи із запитами громадян та організацію особистого прийому в держархіві області у І - ому півріччі 2016 року

Про виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», стан виконавської дисципліни та організацію виконання завдань, визначених у документах органів влади вищого рівня у I - ому півріччі 2016 року

Про підсумки роботи архівних установ області за І-ше півріччя 2016 року

Про дотримання Порядку державного обліку документів Національного архівного фонду в держархіві області липень

Начальник від-ділу викорис-тання інформа-ції документів

Начальник відділу кадрової, режимно-секрет-ної роботи, діло-водного забез-печення та інформаційних технологій

Керівництво архіву, керівники структурних підрозділів

Начальник відділу зберіган-ня, обліку та довідкового апарату

19. Про організацію та проведення виставкової діяльності в держархіві області серпень

Начальник від-ділу викорис-тання інформа-ції документів

20. Про результати контрольної перевірки відділу трудового архіву комунального підприємства «Проектувальник» Овруцької районної ради

Начальники відділів

21.

22.

Про результати комплексної перевірки архівного сектору Попільнянської райдержадміністрації

Про результати комплексної перевірки Трудового архіву Попільнянського району вересень Начальники відділів

Начальники відділів

23.

24.

25. Про результати комплексної перевіряння архівного сектору Малинської райдержадміністрації

Про результати комплексної перевірки Трудового архіву Малинського району

Про стан організації діловодства та архівного зберігання документів в управлінні освіти і науки Житомирської облдержадміністрації та управліннях освіти райдержадміністрацій і міських рад жовтень Начальники відділів

Начальники відділів

Начальник відділу формування НАФ та діловодства

26.

27.

28.

29.

Про стан виконання Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ та таких, що підлягають включенню до нього, на 2009-2019 роки в держархіві області

Про стан кадрової роботи та дотримання вимог Закону України «Про державну службу» в держархіві області

Про стан роботи з розшуку справ в Державному архіві Житомирської області

Про підготовку до відзначення професійного свята – Дня працівників архівних установ

листопад

Начальник від-ділу зберігання, обліку та довід-кового апарату

Начальник відділу кадрової, режимно-секрет-ної роботи, діло-водного забез-печення та інформаційних технологій

Начальник відділу зберіган-ня, обліку та довідкового апарату

Керівництво архіву

30.

31. Про виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», стан виконавської дисципліни та організацію виконання завдань, визначених у документах органів влади вищого рівня у 2016 році

Про стан пожежної безпеки та сис-тем забезпечення життєдіяльності приміщень держархіву області

грудень Начальник відділу кадрової, режимно-секрет-ної роботи, діловодного забезпечення та інформаційних технологій

Заступник директора – головний зберігач фондів

Секретар колегії О.Г. Бовсунівська

 

 


Post date: 2016-03-28 01:51:14
Post date GMT: 2016-03-27 21:51:14
Post modified date: 2016-03-28 01:51:26
Post modified date GMT: 2016-03-27 21:51:26

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com