До 200-річчя від дня народження Юзефа Крашевського

Про видачу паспорта поміщику  Ю. Крашевському 	13 червня 1847	ф.70, оп.1, спр. 72, арк. 16 зв.
Про видачу паспорта поміщику Ю. Крашевському 13 червня 1847 ф.70, оп.1, спр. 72, арк. 16 зв.
Про отримання Ю.Крашевським записки про учня гімназії	11 грудня 1858	ф.72, оп.1, спр. 315, арк. 74 зв.
Про отримання Ю.Крашевським записки про учня гімназії 11 грудня 1858 ф.72, оп.1, спр. 315, арк. 74 зв.
Протокол засідання педагогічної ради гімназії (підпис Ю. Крашевського)	27 листопада 1858	ф.72, оп.1, спр. 286, арк. 27
Протокол засідання педагогічної ради гімназії (підпис Ю. Крашевського) 27 листопада 1858 ф.72, оп.1, спр. 286, арк. 27
Про звільнення Ю. Крашевського від російського підданства	13 березня 1878	ф.146, оп.1, спр. 3146, арк. 69, 69 зв., 71
Про звільнення Ю. Крашевського від російського підданства 13 березня 1878 ф.146, оп.1, спр. 3146, арк. 69, 69 зв., 71
Про звільнення Ю. Крашевського від російського підданства	13 березня 1878	ф.146, оп.1, спр. 3146, арк. 69, 69 зв., 71
Про звільнення Ю. Крашевського від російського підданства 13 березня 1878 ф.146, оп.1, спр. 3146, арк. 69, 69 зв., 71
Про звільнення Ю. Крашевського від російського підданства	13 березня 1878	ф.146, оп.1, спр. 3146, арк. 69, 69 зв., 71
Про звільнення Ю. Крашевського від російського підданства 13 березня 1878 ф.146, оп.1, спр. 3146, арк. 69, 69 зв., 71
Будинок на Любарський вулиці, в якому в середині ХІХ ст. жив відомий польський письменник, попечитель Волинської гімназії Ю. Крашевський		Бібліотечний фонд ДАЖО інв. № 4405
Будинок на Любарський вулиці, в якому в середині ХІХ ст. жив відомий польський письменник, попечитель Волинської гімназії Ю. Крашевський Бібліотечний фонд ДАЖО інв. № 4405