This page was exported from Державний архів Житомирської області [ http://archive.zt.gov.ua ]
Export date: Tue Sep 21 19:35:34 2021 / +0000 GMT

Положення - Сектору наповнення фонду користуванняЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного архіву

Житомирської області

07.03.201712

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про сектор наповнення фонду користування

 

1.Загальні положення:

 

1.1. Сектор наповнення фонду користування  /далі – сектор/ є  структурним підрозділом Державного архіву Житомирської області  / далі  – архіву/.

1.2. У своїй діяльності сектор керується  Конституцією України, Законами України, актами Президента і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції та Державної архівної служби України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, наказами директора архіву,  Правилами роботи архівних установ України, а також цим Положенням.

1.3. Сектор організовує свою діяльність на підставі річного плану, що  затверджується директором архіву.

1.4. Плани – звіти роботи працівників сектору складаються на основі плану – звіту роботи сектору і затверджуються завідувачем сектору.

1.5. Сектор очолює  завідувач, який в установленому порядку призначається        на посаду  і звільняється з посади директором архіву.

1.6. На посаду завідувача сектору призначається особа, яка має вищу освіту і стаж роботи на профільних посадах  в архівних установах не менше 5 років.

1.7. Завідувач сектору, керуючись виробничою необхідністю, має право корегувати планові завдання.

1.8. Штат сектору визначається штатним розписом архіву в межах граничної чисельності відповідно до завдань та обсягів робіт, що виконує сектор.

1.9.  Працівники сектору призначаються на посади та звільняються  з посади директором архіву.

 

  1. Основні завдання :

 

2.1. Створення фонду користування на електронних носіях на документи НАФ України, що перебувають на зберіганні у Державному  архіві Житомирської області.

2.2. Створення страхових копій та цифрових копій фонду користування особливо цінних документів, що зберігаються в архіві, та профільних унікальних документів, пам'яток, незалежно від місця їх зберігання і форми власності на них.

2.3. Виготовлення, облік та збереження цифрових копій фонду користування.

2.4. Забезпечення збереженості документів НАФ у процесі виконання робіт.

2.5. Надання платних послуг юридичним та фізичним особам.

2.6. Вивчення і впровадження передового досвіду з профільних напрямків діяльності.

 

  1. Функції

 

Сектор відповідно до покладених на нього завдань

3.1.Забезпечує створення фонду користування на електронних носіях на:

- документи НАФ, передані до архіву органами державної влади,

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та об'єднаннями громадян, які діють на території області;

- документи особового походження;

- документи юридичних та фізичних осіб, що в установленому порядку

надійшли у власність із-за кордону;

- пам'яток, копій документів з історії області, що зберігаються в інших архівах, музеях, бібліотеках.

3.2. Здійснює копіювання архівних документів для юридичних та фізичних осіб та для потреб архіву.

3.3. Розробляє проекти розділів планів розвитку архівної справи з питань створення фонду користування та страхового фонду документів НАФ, складає звіти про виконання цих розділів планів.

3.4.Готує матеріали з профільних питань для розгляду на засіданнях колегії та інших дорадчих органів.

 

4.Права та обов'язки

 

4.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів архіву інформацію, документи та інші матеріали стосовно забезпечення виконання покладених на сектор завдань.

4.2. Вносити керівництву архіву пропозиції щодо забезпечення створення фонду користування та страхового фонду документів НАФ, покращення роботи сектору.

 

  1. Керівництво:

 

5.1. Завідувач сектору несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань та посадових інструкцій працівників сектору.

5.2. Завідувач сектору особисто та працівники сектору несуть відповідальність за:

недбайливе до нього ставлення;

5.3 При відсутності завідувача сектору його обов'язки виконує архівіст І категорії.

 

  1. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

 

6.1. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами архіву.

 

 

Завідувач сектору наповнення

фонду користування                                                                        Г.О. Бронецька

 

 


Post date: 2017-10-06 10:47:36
Post date GMT: 2017-10-06 07:47:36
Post modified date: 2017-10-06 10:47:36
Post modified date GMT: 2017-10-06 07:47:36

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com