Документальні виставки


«Архівний спадок минулого» 1 До 85-річчя Житомирської музичної школи №1 ім. Б. Лятошинського 2 До 60-річчя створення Житомирського футбольного клубу «Полісся» 3 До 100-річчя Державної служби України 4 До 100-річчя Товариства Червоного Хреста України 5 До 100-річчя Української Центральної Ради в м. Житомирі 6 До 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки 7 З нагоди 180-річчя початку видання газети „Волынские губернские ведомости” 8 До 185-річчя заснування першої Житомирської чоловічої гімназії 9 До 100-річчя створення Генерального Секретаріату Української Центральної Ради, першого українського уряду 10 До дня вшанування героїв Небесної сотні 11 До Дня Соборності та Свободи України 12 До 150-річчя з дня відкриття Житомирської  Маріїнської жіночої гімназії 13 До 25-ї річниці Всеукраїнського референдуму 14 До 160-річчя від дня спорудження церкви Святого Архистратига Михаїла у м. Житомирі 15 День пам'яті жертв голодомору 16 До річниці від дня утворення Державного архіву 17 До 100-річчя від дня народження Ріхтера С.Т. 18 До 105-річниці з дня народження С.П.Корольова 19 До 110-річчя від дня народження О.Ф.Федорова 20 До 135-річчя від дня народження Саши Чорного 21 До 140-річчя з дня народження Лесі Українки 22 До 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського 23 До 200-річчя від дня народження Юзефа Крашевського 24 До 210-річчя з часу заснування Баранівського фарфорового заводу 25 До Дня Незалежності України 26 До 25-ї річниці незалежності України 27 До 315-річчя з дня відкриття церкви Успіння Пресвятої Богородиці в м.Житомирі 28 До річниці визволення України 29 До 70-річчя від дня загибелі Яна Налєпки 30 До 70-річчя з часу заснування партизанського загону ім. Щорса під командуванням А.Й. Цендровського 31 До 70-х роковин початку насильного вивезення мирного населення Житомирської області на примусові роботи 32 До 70-х роковин трагедії Бабиного Яру 33 До 75-ї річниці з дня початку війни 1941-1945 років 34 До 80-річчя утворення Житомирської області 35 До дня вшанування пам'яті Лятошинського Б.М. 36 До Дня Конституції України 37 До Дня пам'яті жертв політичних репресій 38 До Дня Соборності України 39 До Дня українського козацтва 40 До річниці Чорнобильської трагедії 41 «Виставка фотодокументів про злодіяння нацистів на території Житомирської області у 1941-1944 роках» 42 «Житомирщина у роки Другої Світової війни» 43
Links:
 1. https://drive.google.com/file/d/1Duwv_FW0P4AngrcFC 2K8kho1Pmls1l-n/view?usp=sharing
 2. http://www.archive.zt.gov.ua/left%20menu/vistavki% 20online/%D0%94%D0%BE%2085-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%8 7%D1%8F%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1% 80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%83%D0 %B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%88%D0%BA%D 0%BE%D0%BB%D0%B8%20%E2%84%961%20%D1%96%D0%BC.%20%D 0%91.%20%D0%9B%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD %D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
 3. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/До 60-річчя створення Житомирського футбольного клубу «Полісся».pdf
 4. http://www.archive.zt.gov.ua/left%20menu/vistavki% 20online/До 100-річчя Державної служби України.pdf
 5. http://www.archive.zt.gov.ua/left%20menu/vistavki% 20online/До 100-річчя Товариства Червоного Хреста України.pdf
 6. http://www.archive.zt.gov.ua/left%20menu/vistavki% 20online/До 100-річчя Української Центральної Ради в м. Житомирі.pdf
 7. http://www.archive.zt.gov.ua/left%20menu/vistavki% 20online/Do_100-richchya_progoloshennya_nezalezhno sti_Ukrayinskoyi_Narodnoyi_Respubliki.pdf
 8. http://www.archive.zt.gov.ua/left%20menu/vistavki% 20online/Z_nagodi_180-richchya_pochatku_vidannya_g azeti_Volynskie_gubernskie_vedomosti.pdf
 9. http://www.archive.zt.gov.ua/left%20menu/vistavki% 20online/Do_185-richchya_zasnuvannya_pershoyi_Zhit omirskoyi_cholovichoyi_gimnaziyi.pdf
 10. http://www.archive.zt.gov.ua/left%20menu/vistavki% 20online/100-річчя створення Генерального Секретаріату Української Центральної Ради, першого українського уряду.pdf
 11. http://www.archive.zt.gov.ua/left%20menu/vistavki% 20online/Do_dnya_vshanuvannya_geroyiv_Nebesnoyi_so tni.pdf
 12. http://www.archive.zt.gov.ua/left%20menu/vistavki% 20online/Do_Dnya_Sobornosti_ta_Svobodi_Ukrayini.pd f
 13. http://www.archive.zt.gov.ua/left%20menu/vistavki% 20online/Do_150-richchya_z_dnya_vidkrittya_Zhitomi rskoyi_Mariyinskoyi_zhinochoyi_gimnaziyi.pdf
 14. http://www.archive.zt.gov.ua/left%20menu/vistavki% 20online/Do_25-yi_richnitsi_Vseukrayinskogo_refere ndumu.pdf
 15. http://www.archive.zt.gov.ua/left%20menu/vistavki% 20online/Do_160-richchya_vid_dnya_sporudzhennya_ts erkvi_Svyatogo_Arkhistratiga_Mikhayila_u_m_Zhitomi ri.pdf
 16. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Den_pamyati_zhertv_golodomoru.pdf
 17. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Derzhavnomu_arkhivu_Zhitomirskoyi_oblasti_9 4_roki.pdf
 18. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_100-richchya_vid_dnya_narodzhennya_Rikht era_S_T.pdf
 19. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_105__richnitsi_z_dnya_narodzhennya_S_P_K oroliova.pdf
 20. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_110-richchya_vid_dnya_narodzhennya_O_F_F edorova.pdf
 21. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_135-richchya_vid_dnya_narodzhennya_Sashi _Chornogo.pdf
 22. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_140-richchya_z_dnya_narodzhennya_Lesi_Uk rayinki.pdf
 23. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_150-richchya_vid_dnya_narodzhennya_Mikha yla_Grushevskogo.pdf
 24. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_200-richchya_vid_dnya_narodzhennya_Yuzef a_Krashevskogo.pdf
 25. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_210-richchya_z_chasu_zasnuvannya_Baraniv skogo_farforovogo_zavodu.pdf
 26. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_Dnya_nezalezhnosti_Ukrayini.pdf
 27. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_25-yi_richnitsi_nezalezhnosti_Ukrayini.p df
 28. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_315-richchya_z_dnya_vidkrittya_tserkvi_U spinnya_Presvyatoyi_Bogoroditsi_v_m.pdf
 29. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_70-yi_richnitsi_vizvolennya_Ukrayini.pdf
 30. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_70-richchya_vid_dnya_zagibeli_Yana_Nalye pki.pdf
 31. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_70-richchya_z_chasu_zasnuvannya_partizan skogo_zagonu_im_Schorsa_pid_komanduvannyam_A_J_Tse ndrovskogo.pdf
 32. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_70-kh_rokovin_pochatku_nasilnogo_vivezen nya_mirnogo_naselennya_Zhitomirskoyi_oblasti_na_pr imusovi_roboti.pdf
 33. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_70-kh_rokovin_tragediyi_Babinogo_Yaru.pd f
 34. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_75-yi_richnitsi_z_dnya_pochatku_viyni_19 41-1945_rokiv.pdf
 35. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_80-richchya_utvorennya_Zhitomirskoyi_obl asti.pdf
 36. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_dnya_vshanuvannya_pam_yati_Lyatoshinskog o_B_M.pdf
 37. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_Dnya_Konstitutsiyi_Ukrayini.pdf
 38. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_Dnya_pam_yati_zhertv_politichnikh_repres iy.pdf
 39. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_Dnya_Sobornosti_Ukrayini.pdf
 40. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_Dnya_ukrayinskogo_kozatstva.pdf
 41. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_richnitsi_Chornobilskoyi_tragediyi.pdf
 42. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Vistavka_fotodokumentiv_pro_zlodiyannya_fas histiv_na_teritoriyi_Zhitomirskoyi_oblasti_u_1941- 1944_rokakh.pdf
 43. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Zhitomirschina_u_roki_Drugoyi_Svitovoyi_viy ni.pdf
Post date: 2016-09-21 11:08:01
Post date GMT: 2016-09-21 08:08:01


Export date: Sun Nov 17 6:09:11 2019 / +0000 GMT
This page was exported from Державний архів Житомирської області [ http://archive.zt.gov.ua ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com