Документальні виставки


До 100-річчя створення Генерального Секретаріату Української Центральної Ради, першого українського уряду 1

До дня вшанування героїв Небесної сотні 2

До Дня Соборності та Свободи України 3

До 150-річчя з дня відкриття Житомирської  Маріїнської жіночої гімназії 4

До 25-ї річниці Всеукраїнського референдуму 5

До 160-річчя від дня спорудження церкви Святого Архистратига Михаїла у м. Житомирі 6

День пам'яті жертв голодомору 7

До річниці від дня утворення Державного архіву 8

До 100-річчя від дня народження Ріхтера С.Т. 9

До 105-річниці з дня народження С.П.Корольова 10

До 110-річчя від дня народження О.Ф.Федорова 11

До 135-річчя від дня народження Саши Чорного 12

До 140-річчя з дня народження Лесі Українки 13

До 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського 14

До 200-річчя від дня народження Юзефа Крашевського 15

До 210-річчя з часу заснування Баранівського фарфорового заводу 16

До Дня Незалежності України 17

До 25-ї річниці незалежності України 18

До 315-річчя з дня відкриття церкви Успіння Пресвятої Богородиці в м.Житомирі 19

До річниці визволення України 20

До 70-річчя від дня загибелі Яна Налєпки 21

До 70-річчя з часу заснування партизанського загону ім. Щорса під командуванням А.Й. Цендровського 22

До 70-х роковин початку насильного вивезення мирного населення Житомирської області на примусові роботи 23

До 70-х роковин трагедії Бабиного Яру 24

До 75-ї річниці з дня початку війни 1941-1945 років 25

До 80-річчя утворення Житомирської області 26

До дня вшанування пам'яті Лятошинського Б.М. 27

До Дня Конституції України 28

До Дня пам'яті жертв політичних репресій 29

До Дня Соборності України 30

До Дня українського козацтва 31

До річниці Чорнобильської трагедії 32

«Виставка фотодокументів про злодіяння нацистів на території Житомирської області у 1941-1944 роках» 33

«Житомирщина у роки Другої Світової війни» 34
Links:
 1. http://www.archive.zt.gov.ua/left%20menu/vistavki% 20online/100-річчя створення Генерального Секретаріату Української Центральної Ради, першого українського уряду.pdf
 2. http://www.archive.zt.gov.ua/left%20menu/vistavki% 20online/Do_dnya_vshanuvannya_geroyiv_Nebesnoyi_so tni.pdf
 3. http://www.archive.zt.gov.ua/left%20menu/vistavki% 20online/Do_Dnya_Sobornosti_ta_Svobodi_Ukrayini.pd f
 4. http://www.archive.zt.gov.ua/left%20menu/vistavki% 20online/Do_150-richchya_z_dnya_vidkrittya_Zhitomi rskoyi_Mariyinskoyi_zhinochoyi_gimnaziyi.pdf
 5. http://www.archive.zt.gov.ua/left%20menu/vistavki% 20online/Do_25-yi_richnitsi_Vseukrayinskogo_refere ndumu.pdf
 6. http://www.archive.zt.gov.ua/left%20menu/vistavki% 20online/Do_160-richchya_vid_dnya_sporudzhennya_ts erkvi_Svyatogo_Arkhistratiga_Mikhayila_u_m_Zhitomi ri.pdf
 7. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Den_pamyati_zhertv_golodomoru.pdf
 8. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Derzhavnomu_arkhivu_Zhitomirskoyi_oblasti_9 4_roki.pdf
 9. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_100-richchya_vid_dnya_narodzhennya_Rikht era_S_T.pdf
 10. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_105__richnitsi_z_dnya_narodzhennya_S_P_K oroliova.pdf
 11. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_110-richchya_vid_dnya_narodzhennya_O_F_F edorova.pdf
 12. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_135-richchya_vid_dnya_narodzhennya_Sashi _Chornogo.pdf
 13. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_140-richchya_z_dnya_narodzhennya_Lesi_Uk rayinki.pdf
 14. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_150-richchya_vid_dnya_narodzhennya_Mikha yla_Grushevskogo.pdf
 15. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_200-richchya_vid_dnya_narodzhennya_Yuzef a_Krashevskogo.pdf
 16. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_210-richchya_z_chasu_zasnuvannya_Baraniv skogo_farforovogo_zavodu.pdf
 17. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_Dnya_nezalezhnosti_Ukrayini.pdf
 18. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_25-yi_richnitsi_nezalezhnosti_Ukrayini.p df
 19. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_315-richchya_z_dnya_vidkrittya_tserkvi_U spinnya_Presvyatoyi_Bogoroditsi_v_m.pdf
 20. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_70-yi_richnitsi_vizvolennya_Ukrayini.pdf
 21. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_70-richchya_vid_dnya_zagibeli_Yana_Nalye pki.pdf
 22. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_70-richchya_z_chasu_zasnuvannya_partizan skogo_zagonu_im_Schorsa_pid_komanduvannyam_A_J_Tse ndrovskogo.pdf
 23. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_70-kh_rokovin_pochatku_nasilnogo_vivezen nya_mirnogo_naselennya_Zhitomirskoyi_oblasti_na_pr imusovi_roboti.pdf
 24. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_70-kh_rokovin_tragediyi_Babinogo_Yaru.pd f
 25. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_75-yi_richnitsi_z_dnya_pochatku_viyni_19 41-1945_rokiv.pdf
 26. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_80-richchya_utvorennya_Zhitomirskoyi_obl asti.pdf
 27. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_dnya_vshanuvannya_pam_yati_Lyatoshinskog o_B_M.pdf
 28. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_Dnya_Konstitutsiyi_Ukrayini.pdf
 29. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_Dnya_pam_yati_zhertv_politichnikh_repres iy.pdf
 30. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_Dnya_Sobornosti_Ukrayini.pdf
 31. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_Dnya_ukrayinskogo_kozatstva.pdf
 32. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Do_richnitsi_Chornobilskoyi_tragediyi.pdf
 33. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Vistavka_fotodokumentiv_pro_zlodiyannya_fas histiv_na_teritoriyi_Zhitomirskoyi_oblasti_u_1941- 1944_rokakh.pdf
 34. http://www.archive.zt.gov.ua/left menu/vistavki online/Zhitomirschina_u_roki_Drugoyi_Svitovoyi_viy ni.pdf
Post date: 2016-09-21 11:08:01
Post date GMT: 2016-09-21 08:08:01


Export date: Wed Jan 17 4:48:21 2018 / +0000 GMT
This page was exported from Державний архів Житомирської області [ http://archive.zt.gov.ua ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com